NGS Natural Gas Service Kft.
Architecture

NGS Natural Gas Service Kft.

EU

Cégismertető

Földgáz Elosztás
House
Gázellátó Rendszerek
House
Épületgépészet
House
Megújuló Energiák
House
Energia Takarékosság
House

Pályázataink

House

A Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00687
A Kedvezményezett neve: NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Projekt teljes címe: „Technológiai megújuláshoz kapcsolódó eszközbeszerzés a Natural Gas Service Kft-nél”
Szerződött támogatás összege: 13 499 721 Ft
Támogatás mértéke: 70,00%
Projekt teljes költsége: 19 285 317 Ft


Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében tervezett tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése:
hegesztőgép (Plasson Tiny Data MF USB)
állítható csővéghántoló (PT2)
elektrofúziós hegesztőgép (MSA330)
kotrógép (SUNWARD SWE20F)
CO mérőműszer (Testo 315-4 szett)
akkus présgép (Rothenberger ROMAX 4000 Basic)
hegesztőgép (Weldi-MIG 181 CO)
Makita szett
Bosch termékszett
forgólézer (Bosch GRL 300 HV + BT300+GR 240)
dízelmotoros mobil csavarkompresszor (ROTAIR MDVN 46K)
döngölőgép (Ulbo UBZ 64)
hőkamera (Bosch 400 C)
Információs technológia-fejlesztés:
3 db notebook beszerzése (Dell Inspiron 5490)


A projekt keretében beszerzendő eszközök gyorsabb, hatékonyabb és biztonságosabb munkavégzést tesznek lehetővé, illetve a meglévő tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatási kör bővítésével egyedi igények kiszolgálásával szélesebb ügyfélkör érhető el.
A beszerzett eszközök által elért technológiai korszerűsítés révén cégünk a megrendeléseknek rövidebb idő alatt és jobb minőségben tud eleget tenni. A teljesített megrendelések számának növekedésével új munkakörök kialakítására és a meglévők megtartására nyílik lehetőség. A fejlesztés kiemelt célja a foglalkoztatotti létszám hosszú távon történő megtartása.
A Projekt tényleges fizikai befejezésének napja: 2021.01.13.

Dokumentumtár

NGS Kft gázigény bejelentő lap (lakossági fogyasztó)
NGS Kft gázigény bejelentő lap (nem lakossági fogyasztó)
NGS üzletszabályzat
Nem tervköteles készülékcsere
Tervköteles készülékcsere
Szerelési nyilatkozat

Földgáz Elosztás

×
A Natural Gas Service Kft. földgáz elosztási tevékenységet végez, melyre a Magyar Energia Hivataltól kapott engedélyt.

A társaság legfőbb célkitűzése az elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése. A társaság látja el a szolgáltatási területén a hálózatüzemeltetési és karbantartási feladatokat, a mérőleolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási feladatokat. Szolgáltatási tevékenységünket a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormány rendelet előírásai által meghatározott jogszabályi keretek között végezzük. E jogszabályi keretek a különböző gázipari tevékenységek végzését a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyekhez kötötték.

A Magyar Energia Hivatal 2009. július 1-jei hatállyal adta ki társaságunk részére a 254/2009. számú földgázelosztási engedélyt. A Natural Gas Service Kft. kötelezettsége és kizárólagos joga a földgázelosztási működési engedélyében meghatározott településeken, településrészeken és területeken üzemeltetésében álló elosztóvezetékeken - a jogszabályokban, működési engedélyében és az üzletszabályzatában rögzítettek alapján - a szabad kapacitás díj ellenében történő rendelkezésre bocsátása a hozzáférésre jogosultak részére és földgáz elosztása a felhasználók számára. Társaságunk végzi a gázmérők, nyomásszabályozók felszerelését, a gázmérők hitelesítési cseréjét, valamint a gázmérők leolvasását.

Létesítés, tervezés, tervfelülvizsgálat

A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítési és bővítési munkáinak kiviteli tervezéséről és kivitelezéséről az ingatlantulajdonos (felhasználó) köteles gondoskodni, költségeit viselni. Társaságunk térítésmentesen a felhasználó vagy a felhasználó tervezője, kivitelezője rendelkezésére bocsátja:

a) a csatlakozási pont helyét a hálózaton;

b) az igénybe vehető kapacitást;

c) a nyomásszabályzó és mérő berendezés műszaki előírásaira, elhelyezésére vonatkozó követelményeket; valamint

d) a tervezéshez szükséges egyéb adatokat, melyeket a tervező, kivitelező köteles figyelembe venni a tervezés, kivitelezés során.

A kiviteli tervet a Natural Gas Service Kft.-vel felül kell vizsgáltatni. A tervfelülvizsgálat díjait a Natural Gas Service Kft. Szolgáltatási díjszabása, a létesítés, tervezés, tervfelülvizsgálat részletes szabályait társaságunk üzletszabályzata tartalmazza.
Hirdetmény a Natural Gas Service kft. NEM hatósági árszabályozás alá tartozó felhasználó által megrendelt tevékenysékekhez kapcsolódó díjakról.

Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Az elkészült gázszerelést a felhasználó, vagy megbízottja köteles társaságunkkal, műszaki-biztonsági szempontból ellenőriztetni. A műszaki biztonsági ellenőrzést - a bejelentővel egyeztetett időpontban - a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül társaságunk lefolytatja. Társaságunk a kivitelezési dokumentációt és a sikeres nyomáspróba bizonylatát megőrzi, valamint a sikeres ellenőrzésről a bejelentőnek nyilatkozatot ad. A műszaki-biztonsági ellenőrzés díjtételeit a Szolgáltatási Díjszabás, a részletes szabályait társaságunk üzletszabályzata tartalmazza.

House

Gázellátó Rendszerek

×

Társaságunk a gázellátásban nagy gyakorlatot szerzett kollégák segítségével tud a gázellátás területén teljes körű szolgáltatást nyújtani. Vállaljuk gázszállító vezetékek, gázelosztó vezetékek azok tartozákainak, nyomásszabályozó állomások, gázszűrő állomások, gázmérő állomások, ipari, mezőgazdasági, kommunális, lakossági csatlakozó, fogyasztói rendszerek tervezését az engedélyezési tervtől a kiviteli tervvel bezárólag.

Társaságunk a felsorolt gázvezeték rendszerek kivitelezését a több évtizedes gyakorlat alapján a legmagasabb színvonalon valósítja meg.

Vállaljuk továbbá független Beruházói műszaki ellenőri tevékenység elvégzését "A" kategóriás műszaki ellenőrök tevékenységével a szénhidrogén ipar területén a beruházói érdekek maximális érvényesítésével.

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését írja elő a Gáztörvény és a végrehajtására kiadott rendelet alapján az ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Vállaljuk ipari, mezőgazdasági, kommunális, lakossági földgáz és PB rendszerek belső csatlakozóvezeték és fogyasztói vezeték rendszerének, berendezéseinek teljes körű Műszaki Biztonsági Felülvizsgálatát.

Magas színvonalon végezzük a gázellátó rendszerek, a gázátadó állomástól kiindulva a teljes gázelosztó vezeték rendszer, a beépített berendezések, nyomásszabályozó, gázmérő állomások, csatlakozó, fogyasztói vezetékrendszerek és gázfelhasználói berendezések üzemeltetését és karbantartását.

House

Épületgépészet

×

Társaságunk a mai kor műszaki színvonalának megfelelő épületgépészeti víz, gáz, fűtés, rendszerek tervezését, kivitelezését végzi. Vállaljuk lakások, családi házak, társasházak, közintézmények, ipari, mezőgazdasági létesítmények teljes körű épületgépészeti, és energetikai hálózatok tervezését, kivitelezését.

House

Megújuló Energiák

×

A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik.

A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, tehát alkalmazásuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit. Szemben a nem megújuló energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszennyezés.

A szél- és napenergia-technológiák alkalmazása lehetőséget ad arra is, hogy az ember saját maga állítsa elő az otthonában használt villamos energiájának, üzemanyagának és vizének egy részét, vagy akár az egészét. A fosszilis tüzelőanyagoktól való elhatárolódás különösen fontos, egyrészt a globális felmelegedés megállítása miatt, másrészt a közelgő olajhozam-csúcs fenyegetése miatt.

Társaságunk által javasolt fő megújuló energia hasznosító rendszerek az alábbiak:

  • Faelgázosítók
  • Pelletfűtés
  • Szalmafűtés
  • Hőszivattyúk
  • Napkollektorok

Ezen rendszereket nem önállóan, hanem kombinálva célszerű alkalmazni és ezzel lehet elérni a legoptimálisabb és leggazdaságosabb megoldásokat. Mindegyik megújuló energia forrásnak vannak előnyei és hátrányai. Az adott helyszínre adaptálva a a rendszereket a technológiák együttes alkalmazásával lehet az egyik vagy másik hátrányait kiküszöbölni és együttesen a leggazdaságosabb rendszereket előállítani.

Társaságunk vállalja meglévő és új épületek, társasházak ipari létesítmények, önkormányzati intézmények megújuló energiával való ellátásának tervezését az üzemelő rendszerbe való beillesztését. Teljes körű tervezés, kivitelezés, beüzemelés megvalósítása garanciával.

A kormányzat elkötelezettséget vállalt a megújuló energiák részarányának növelésére! A pályázati lehetőségek és a Széchenyi terv keretében is jelentős támogatási pénzek fognak rendelkezésre állni erre a területre.

Vállaljuk pályázatok elkészítését a lakosságtól a közintézményeken keresztül az ipari mezőgazdasági intézményekig.

House

Energia Takarékosság

×

Társaságunk tevékenysége: energetikai tanácsadás, energia költségek optimalizálása, energia audit, villamosenergia és földgáz felhasználás optimalizálás, villamosenergia és földgáz szabadpiaci vásárlás előkészítése, bonyolítása, energiahatékonysági pályázatok műszaki tartalmának kidolgozása (megvalósíthatósági tanulmány), a pályáztatás közbeszerzési eljárás szerinti lebonyolítása, megújuló energiák alkalmazásának vizsgálata.

House